Optilogg inom vården

Forskning visar att Optilogg minskar slutenvårdsbehoven och kommer därmed spara betydande kostnader inom vården. För närvarande är vi upphandlade inom nedan nämnda regioner, och du som vårdanställd inom någon av dessa kan enkelt ge dina hjärtsviktspatienter ett tryggare liv genom att beställa Optilogg.

Halverar risken för sjukhusinläggning

Optilogg har visats halvera risken för hjärtsviktsrelaterade akuta händelser eller död och i fyra oberoende studier med totalt 362 äldre patienter visat sig minska behovet av slutenvård med 38%, genom att signifikant förbättra patienternas egenvårdsbeteende.

Överlägsen användningsgrad

Forskning visar att det är svårt att få hög användning av nya tekniska hjälpmedel bland personer med hjärtsvikt, som ofta är äldre och har låg teknikvana. Optilogg har dock uppnått världens högsta användningsgrad för denna grupp, med en stadig följsamhet på 92% efter sex månader.

Ökad trygghet för dina hjärtsvikts
-patienter

För att du och din vårdenhet ska kunna beställa Optilogg behöver det finnas ett avtal med oss som leverantör. Med avtal och korrekt behörighet kan du enkelt logga in på klinikportalen och lägga beställningar till dina patienter. Kontakta oss på kund@optilogg.se eller 08 – 540 604 00, så hjälper vi dig igång!